هر پروژه صنعت رستوران داری به طور دائم تمام اهداف و برنامه ریزی های خود را در راستای توسعه بازار و افزایش فروش مدیریت می کند.

البته افزایش فروش نتیجه مجموعه اقدامات اصولی، صحیح و اثر بخش در حوزه بازار یابی و تبلیغات می باشد. از این رو با برنامه ریزی دقیق در حوزه بازارسازی، بازارداری و تبلیغات می توان به این مهم دست یافت. اهم موارد مرتبط جهت افزایش فروش در بخش های زیر می باشد:

۱- برندسازی تبلیغات،ایجاد مفاهیم بصری، رنگ سازمانی و فریاد تجاری

۲- ایجاد نظام یکپارچه ابزارهای تبلیغاتی، کارت، سربرگ، برشور، پاکت، جعبه و غیره

۳- وب سایت، اینستاگرام، تبلیغات در فضای مجازی و دیجیتال مارکتینگ

۴- ارتباط با مشتری، مشتری مداری و استقرار سیستم شکایت و رضایتمندی مشتری

 

۵- ارزیابی، تثبیت و بهبود کیفیت خدمات رستوران در غذا و سرویس